Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/lannaoss/domains/lanna-oss.org/public_html/includes/menu.inc).

วิธีสร้างที่เก็บข้อมูลจากภายนอก(NAS Storage) แบบง่ายๆ

โดยในขั้นแรกให้เราเลือกตัว External Drive ก่อนครับ ผมเองเอาตัวเก่าๆ ที่ผมไม่ค่อยจะได้ใช้ เอามาทดลองทำ ตัว External Drive ดังรูปที่ 1 ครับ

รูปที่ 1

และสิ่งที่เราจะต้องมีต่อไปก็คือ 3BB Routers ของค่าย 3BB ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของค่าย HUAWEI ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

จากนั้นให้เรานำอุปกรณ์ External Drive มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

เมื่อเราเสียบ External Drive เสร็จแล้ว เราต้องเรียกโปรแกรมบน Ubuntu ขึ้นมาเพื่อ Format ตัวมันให้เป็นระบบแฟ้มที่เป็นลักษณะของ ext3 เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีกับลีนุกซ์ โดยเรียกโปรแกรมที่ชื่อว่า disk ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

เมื่อเราเรียกโปรแกรมขึ้นมา จะปรากฎโปรแกรมมีรูปร่างหน้าตาดังรูปที่ 5 ซึ่ง External Drive ที่ผมใช้เป็นรุ่นเก่ามีขนาด 500GB ซึ่งตัว External Drive ที่ท่านเสียบ อาจจะมีขนาดแตกต่างจากที่ผมใช้งานอยู่

 

รูปที่ 5

จากนั้นให้ท่านกด Umount เพื่อเลิกการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีข้อความปรากฎว่า "Unmount file system" ขึ้นมา เมื่อท่านนำเม้าส์ไปวางเหนือปุ่มสี่เหลี่ยมดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

ซึ่งเราจะได้ผลลัพท์ดังรูปที่ 7

  รูปที่ 7

จากนั้นให้เรากดคลิ๊กตรง "More option" เพื่อ เพื่อที่เราจะทำการ Format External Drive และเราต้องเลือกให้เป็น ext3 ดังรูปที่  8

รูปที่ 8

สำหรับรูปที่ 8 นั้น เหตุที่ผมเลือกเป็น ext3 ก็เพราะว่าเพื่อให้ระบบที่เราทำนั้นสอดคล้องกับลีนุกซ์ แต่ท่านก็สามารถเลือกรูปแบบอื่นๆ ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบอื่นๆ ได้ ไม่แนะนำให้เลือกเป็น ext4 เพราะเมื่อผมทดลองแล้ว ไม่สามารถเสียบกับ Router รุ่นนี้ได้  บางท่านอาจจะคิดว่าถ้าใช้ FAT32 อาจจะมาตรฐานกว่า แต่ผมเองก็ไม่แนะนำเมื่อใช้กับ Ubuntu หรือลีนุกซ์รุ่นอื่นๆ เพราะอาจจะพบปัญหาแฟ้มขัอมูลหายได้ เพราะความแตกต่างของระบบนั้นเอง

เมื่อเรากดปุ่ม Format แล้ว  โปรแกรมก็จะถามเพื่อความแน่ใจ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

จากนั้นให้เรากดปุ่ม Format เพื่อที่จะทำการ Format ตัว External Drive ก็จะปรากฎดังรูปที่ 10

รูปที่ 10

ซึ่งขันตอนการ format อาจจะใช้เวลานาน ให้เรารอจนกระทั่งการ format เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อการ Format เสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดโปรแกรม แล้วถอด External Harddisk ไปเสียบ Router ของ 3BB ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11

จากนั้นให้เรา login เข้าไปยัง 3BB router โดยพิมพ์ 192.168.1.1 เข้าไปช่อง Browser ซึ่งจะเป็นค่าปรกติของ Router ถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ใข ซึ่งจากรูปก็จะมีหน้าจอสามช่องให้กรอก ให้เรากรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้วก็ใส่ Validate code เพื่อป้ัองกันโปรแกรมเจาะรุกรานระบบของเรา ซึ่งจะปรากฎดังรูปที่ 12

รูปที่ 12

เมื่อเรา login เข้าไปแล้วก็ปรากฎดังรูปที่ 13 แล้วให้เรากดเลือกตรงเมนู Share

รูปที่ 13

จากนั้นเมื่อเรากดเข้าไปเมนูแชร์แล้ว จะปรากฎหน้าตาเป็นดังรูปที่ 14

รูปที่ 14

จากนั้นให้เราปรับค่าต่างๆ ให้เป็นดังรูปที่ 15 โดยไม่ต้องกำหนดให้มีชื่ีอผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าไปใช้ข้อมูลในส่วนนี้

รูปที่ 15

จากนั้นให้เรากดคลิ๊กที่ FTP Share path เพื่อดุว่าเราสามารถสื่อสารด้วยระบบ FTP กับตัว External Drive ที่เราเสียบกับ Router  3BB ได้หรือไม่ ถ้าหากว่าเราสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อได้ จะปรากฎดังรูปที่ 16 ขั้นตอนการตรวจสอบตรงนี้ ขอให้เราอย่าได้ละเลยไปเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้นขั้นตอนที่เหลือ จะไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลย

รูปที่ 16

จากตรงนี้ให้เราคลิ๊กตรงไฟล์เดอร์ที่อยู่ในรูป แล้วจะเข้าไปสู่ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17

เมื่อถึงตรงนี้ให้เราคัดลอก URL สำหรับเข้าถึง FTP share path ไว้ ซึ่งของผมจะได้ดังข้างล่างนี้

ftp://mediarouter.home/pqi_Portable_HD-3538FFFF_usb1_1/

เพราะเราจะเอา URL ตรงนี้ไปสั่งงานใน command line และการปรับแต่งระบบ จากนั้นเราก็จะทำการทดลองสร้าง share drive ให้เชื่อมต่อกับแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของเรา ในตรงจุดที่เราใช้งานเป็นประจำ

รูปที่ 18

ในรูปที่ 18 นี้เราจะเห็น command line  ดังนี้

ouychai@ouychai-desktop:~$ sudo apt-get install curlftpfs
[sudo] password for ouychai:
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-extra-3.13.0-106-generic linux-image-extra-3.13.0-32-generic
  linux-signed-image-3.13.0-106-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  curlftpfs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 33.2 kB of archives.
After this operation, 104 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ trusty/universe curlftpfs amd64 0.9.2-5ubuntu1 [33.2 kB]
Fetched 33.2 kB in 0s (201 kB/s)
Selecting previously unselected package curlftpfs.
(Reading database ... 263207 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../curlftpfs_0.9.2-5ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking curlftpfs (0.9.2-5ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Setting up curlftpfs (0.9.2-5ubuntu1) ...
ouychai@ouychai-desktop:~$ mkdir ftpmount
ouychai@ouychai-desktop:~$ sudo curlftpfs -o allow_other @mediarouter.home:/pqi_Portable_HD-3538FFFF_usb1_1/ ./ftpmount
ouychai@ouychai-desktop:~$

ซึงผมจะอธิบายคำสั่งแต่ละคำสั่งดังนี้

sudo apt-get install curlftpfs  <== คำสั่งติดตั้งโปรแกรม curlftpfs ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะนำมาสร้างตัว Drive FTP Share  หรือตัวแชร์ผ่านระบบ FTP  นั่นเอง

mkdir ftpmount  <== สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ  ftpmount

sudo curlftpfs -o allow_other @mediarouter.home:/pqi_Portable_HD-3538FFFF_usb1_1/ ./ftpmount <== คำสั่งที่ให้โปรแกรมทำงานเชื่อมต่อระหว่าง  FTP Share  กับโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้น

เพราะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้ว เราจะปรากฎโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า ftpmount มีรูปสัญญลํกษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงว่าระบบมันเกิดการเชื่อมต่อได้แล้ว ดังรูปที่ 19

รูปที่ 19

ซึ่งขั้นตอนนี้ เราจะต้องมาคอยใช้คำสั่งสุดท้ายทุกๆ ครั้งในการเชื่อมต่อระบบ ซึ่งแน่นอนว่าคงจะไม่สดวกอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าเราต้องการใช้เกิดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกๆ อย่างที่เปิดเครื่องจะต้องทำอย่างไร ให้เรา

เราจะต้องทำการแก้ใขไฟล์ระบบ ที่ชื่อว่า fstab โดยที่เราใช้คำสั่ง

sudo gedit /etc/fstab

ก็จะปรากฎดังรูปที่ 20

รูปที่ 20

 จากนั้นให้เรานำข้อความต่อไปนี้ไปต่อบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ fstab

curlftpfs#@mediarouter.home/pqi_Portable_HD-3538FFFF_usb1_1/ /home/ouychai/ftpmount fuse noauto,user,uid=1000,gid=1000,umask=0022 0 0

ดังรูปที่ 21

ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าท่านใช้ชื่อ user อื่น เช่น Jirayut ท่านจะต้องแก้ใขให้เป็น /home/jirayut/ftpmount ดังในรูปแบบนี้

curlftpfs#@mediarouter.home/pqi_Portable_HD-3538FFFF_usb1_1/ /home/jirayut/ftpmount fuse noauto,user,uid=1000,gid=1000,umask=0022 0 0

ถ้าหากว่าท่านใช้ชื่อ login ชื่อใด ท่านก็ต้องเปลียน  path ให้เป็นชื่อตามนั้น

 

รูปที่ 21

เมื่อเพิ่มเติมบรรทัดสุดท้ายเสร็จแล้ว ให้ท่านกด Save แล้วก็ปิดโปรแกรม จากนั้นให้ท่านใช้คำสั่ง sudo mount -a เพื่อให้ระบบเกิดการเริ่มต้นอีกครัง โดยไม่จำเป็นจะต้อง Restart เครื่องเพื่อทดสอบ ถ้าหากว่าระบบที่เราปรับแต่งไม่มีสิ่งใดผิดพลาด ก็จะไม่มีการแจ้งข้อผิดพลาดขึ้นมาให้เห็น ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22

ซึ่งเมื่อเราทำถึงขั้นตอนทั้งหมดแล้ว เราก็จะสามารถมีตัวแชร์ข้อมูลที่อยู่ภายนอก โดยที่เราแค่เพียงสั่ง copy ข้อมูลลงในแฟ้ม ftpmount ข้อมูลก็จะไปอยู่ใน ตัว External drive ที่ต่อกับ Huawei Router และเมื่อท่านถอดออกไปต่อกับเครื่องอื่นๆ ข้อมูลก็จะติดไปด้วย หรือท่านอาจจะใช้วิธีนี้แชร์ข้อมูลทั้งวงแลนด์ในออฟฟิคของท่านก็ได้ และท่านสามารถพลิกแพลงเทคนิคตรงนี้ กับระบบปฎิบัติการอื่นๆได้ด้วย

อ้างอิงจาก

https://linuxconfig.org/mount-remote-ftp-directory-host-locally-into-lin...
https://askubuntu.com/questions/320746/how-to-mount-ftp-resources-with-f...
https://superuser.com/questions/483576/how-to-mount-curlftpfs-in-fstab
https://help.ubuntu.com/community/Fstab