วิธีการ format และลบ partition ของ USB disk ด้วย command line


หลายๆ คนก็อาจจะรู้สึกว่าเอะอะ ก็ command line แต่เราก็ต้องยอมรับและทำใจได้ว่า command line เป็นภาษาสากลสำหรับผู้ใช้งาน Linux ในการสื่อและสอนอธิบายการใช้งานในสิ่งต่างๆ ที่เป็นสากลที่สุด ถึงแม้ว่า Ubuntu จะเปลี่ยนไปหลายๆ รุ่น และ Desktop หลายๆ รุ่น แต่ command line นั้นยังคงใช้รูปแบบเดิมๆ ให้เราได้ศึกษากัน
ฉะนั้นจึงอยากจะให้เราได้ศึกษาเรื่องของ command line ไว้บ้าง และ command line ไม่ได้มีเหตุผลอะไรซับซ้อนนะครับ แค่จำคำสั่งของมันให้ได้ มันก็ทำงานตามที่เราสั่ง
เพราะถ้าคุณท่องคาถาชินบัญชรได้ หรือบทสวดภาวนาในศาสนาที่คุณนับถือได้ การท่องจำ command line ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ

โดยในขั้นแรก
1. ให้เราเสียบ USB Disk เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
รูปที่ 1

ซึ่งเมื่อเราเสียบจะปรากฎ Folder ที่มีข้อมูลต่างๆ ปรากฎบนหน้าจอดังรูปที่ 2
รูปที่ 2

2. จากนั้นให้เราตรวจสอบว่า USB Disk นั้นอยู่ที่ Directory ใด โดยใช้คำสั่ง sudo fdisk -l ก็จะปรากฎรายชื่อ Directory ดังด้านล่าง
ouychai@ouychai-Linux:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for ouychai:

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0006a146

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 960280575 480139264 83 Linux
/dev/sda2 960282622 976771071 8244225 5 Extended
/dev/sda5 960282624 976771071 8244224 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 3880 MB, 3880452096 bytes
120 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders, total 7579008 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0005f4c8

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 62 7573919 3786929 c W95 FAT32 (LBA)
ouychai@ouychai-Linux:~$

จากคำสั่งที่ได้มาเราจะเห็นว่า Directory ของ USB Disk ของเราก็คือ /dev/sdb1 ซึ่งจะเราจะต้องดูและจำ เพราะเราจะใช้ในคำสั่งอื่นๆ ต่อไป

3. ทำการลบ partition ของ USB disk
เมื่อเรารู้ว่า Directory ที่เราต้องการลบคือ /dev/sdb1 แล้ว สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการลบ partition นี้ คำสั่งที่จะใช้ในการลบก็คือ
sudo fdisk /dev/sdb1 ซึ่งเราใช้คำสั่งนี้จะได้ผลลัพท์ดังนี้

ouychai@ouychai-Linux:~$ sudo fdisk /dev/sdb1
[sudo] password for ouychai:

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb1: 3877 MB, 3877815296 bytes
65 heads, 62 sectors/track, 1879 cylinders, total 7573858 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1p1 2048 7573857 3785905 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb1: 3877 MB, 3877815296 bytes
65 heads, 62 sectors/track, 1879 cylinders, total 7573858 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System

Command (m for help): q

ouychai@ouychai-Linux:~$

โดยคำสั่ง p จะเป็นคำสั่งในการ Print หรือดูรายชื่อ Partition
คำสั่ง d จะเป็นคำสั่งลบ partition
คำสั่ง q เป็นคำสั่งที่ให้ออกจากโปรแกรม fdisk
เพราะเมื่อเราสั่ง p ครั้งแรกจะเป็นการ print ดูรายชื่อ partition เราจะพบหนึ่ง partition ก็คือ
/dev/sdb1p1 2048 7573857 3785905 83 Linux
แต่เมื่อเราใช้คำสั่ง d ก็จะเป็นการลบ partition และเมื่อเราสั่ง p อีกครั้ง เราก็จะพบว่าไม่มีรายชื่อ partition ปรากฎขึ้นอีกเลย แสดงว่า partion ถูกลบไปแล้ว

4. ทำการ format USB disk
เพราะถึงแม้ว่าเราจะลบ partition ไปแล้ว แต่ข้อมูลใน USB disk นั้นยังอยู่ เราจะต้องทำการ format USB disk อีกครั้งโดยสั่ง
ouychai@ouychai-Linux:~$ sudo umount /dev/sdb1
ouychai@ouychai-Linux:~$ sudo mkfs.vfat -n 'UBUNTU' -I /dev/sdb1
mkfs.fat 3.0.26 (2014-03-07)
ouychai@ouychai-Linux:~$

จากนั้นถอด USB Disk ออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ก็จะพบว่า USB disk ว่างเปล่าดังรูปที่ 3 เพื่อพร้อมที่จะนำไปสู่การใช้งานอื่นๆ
รูปที่ 3

อ้างอิงจาก
http://www.cyberciti.biz/faq/linux-how-to-delete-a-partition-with-fdisk-...

http://www.unixmen.com/how-to-format-usb-drive-in-the-terminal/