Lanna ERP

โปรแกรม Lanna ERP สำหรับธุรกิจ แบบครบวงจร

โปรแกรม Lanna ERP สำหรับธุรกิจ แบบครบวงจร
Move your mouse over image

ผมเองเป็นผู้พัฒนา Lanna ERP เนื่องจากเวลาเวลาที่ไปสอน Ubuntu Server แล้วปรากฎว่า ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม OpenERP มีขั้นตอนที่ยาวมาก มีปัญหาต่อผู้เรียนในการจดจำขั้นตอนในการเรียน ผมก็เลยดัดแปลงตัว Ubuntu Server ให้สามารถติดตั้งโปรแกรม OpenERP ให้สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่งเพียงคำสั่งเดียวในการติดตั้ง โดยเลือกเมนูบนสุด ดังรูปที่แนบมา ซึ่งการติดตั้งเครื่องจะต้องต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพราะว่า Lanna ERP จะดึง Package ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาติดตั้งที่เครื่องโดยอัตโนมัติ พอติดตั้งเสร็จเราก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เป็น Server สำหรับโปรแกรม OpenERP โปรแกรม OpenERP เป็นโปรแกรมที่ใช้