เวอร์ชวลบ๊อก

วิธีการติดตั้ง VirtualBox บน Ubuntu Desktop


ถ้าหากว่าเราจะต้องการติดตั้งตัว Virtual Machine เพื่อติดตั้งระบบปฎิบัติการอื่นๆ ซ้อนเข้าไป ในระบบปฎิบัติการหลักที่เราใช้งานอยู่ หรือเพื่อสำหรับการศึกษาและทดสอบระบบปฎิบัติการอื่นๆ ซึ่งการใช้ Virtual Machine นั้น จะสามารถทำให้เราสลับไปใช้ระบบปฎิบัติการอื่นๆ ได้ทันที ทำให้มีความสะดวกมากๆ แต่ข้อระวังของการใช้ Virtual Machine เราจำเป็นจะต้องมี Memory บนเครื่องที่มากหน่อย ซึ่งจะนำแนะนำว่าขั้นต่ำอย่างน้อยก็ควรจะ 2 Gbyte ขึ้นไป