Lamp server

วิธีการติดตั้ง LAMP Server ลงบน Ubuntu Desktop 14.04

สำหรับหลายๆ ท่านที่ได้ติดตั้งและใช้งาน Ubuntu Desktop อยู่แล้วนั้น และต้องการติดตั้ง LAMP (Linux Apache Mysql PHP) อาจจะเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆ ประการเช่น ติดตั้ง CMS Drupal, Joomla ฯลฯ หรือทดลองติดตั้ง Web Server บนเครื่อง เพื่อศึกษาการทำงานและเขียนโปรแกรม PHP โดยที่เราใช้เทคนิคง่ายๆ โดยที่เราไม่ต้องจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรม XAMPP หรือต้องติดตั้งโปรแกรม VirtualBox ลงบนเครื่องเลย เพราะว่าโครงสร้างของ Linux นั้นถูกออกแบบมาโดยระบบ Server ในตัวอยู่แล้ว ฉะนั้นการปรับแต่ง Server บน Linux Desktop จึงถือได้ว่ามีความพร้อมอยู่พอสมควร ซึ่งบทความนี้ผมเองได้ทดลองกับระบบปฎิบัติการ Ubuntut Desktop 14.04 LTS