Blender

การติดตั้งโปรแกรม Animation บน Ubuntu


ถ้าหากว่าเราต้องการหาโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำ Animation ที่เป็น Opensource เพื่อนำไปใช้งานบน Ubuntu แล้ว ผมแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Blender ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถยอดเยี่ยมไม่แพ้โปรแกรมเชิงพาณิชย์เลย