GRUB II

วิธีรวม CD โปรแกรม หลายๆ โปรแกรมเข้าไว้ด้วยกัน (Multi boot ISO file)

หลายๆ คนอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมอยู่หลายๆ โปรแกรม ทำให้ต้องพกซีดีอยู่หลายๆ แผ่นเพื่อใช้งาน แต่นั้นหลายๆ คนคงคิดว่าไม่สะดวก ทำอย่างไร ที่จะให้มันย่อเหลือแค่แผ่นเดียว และบทความน่ี้ือธิบายวิธีการทำโปรแกรมจากซีดีหลายๆ แผ่นเหล่านี้ ให้สามารถรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมเดียวได้ ปัจจุบันนี้มีโปรแกรมโอเพนซอร์สมากมาย แจกฟรี จากหลายๆ ค่าย ทำให้เรามี CD โปรแกรมมากมายที่แจกฟรี และเราสามารถโหลดเอามาใช้งานได้