Cloud

เริ่มสร้าง Architecture บน Cloud native ภายใน 30 วัน : เริ่มต้นกับ Docker (วันแรก)

สิ่งที่ยากที่สุดของ การพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ซอฟท์แวร์ขนาดเล็ก หรือว่า ระบบขนาดใหญ่ ก็คือ สิ่งแวดล้อม ไลบารี่ การตั้งค่าต่างๆ  ไม่ใช่งานง่ายๆ เลย โดยเฉพาะงานที่ใช้เครื่องมือที่เป็น Open source ยังมีให้เลือก หลากหลาย เวอร์ชั่นก็มีการเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาที่เร็วมาก  เมื่อเราจำเป็นต้องเปลี่ยน เวอ