โปรแกรมสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร

โปรแกรม Lanna ERP สำหรับธุรกิจ แบบครบวงจร

ผมเองเป็นผู้พัฒนา Lanna ERP เนื่องจากเวลาเวลาที่ไปสอน Ubuntu Server แล้วปรากฎว่า ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม OpenERP มีขั้นตอนที่ยาวมาก มีปัญหาต่อผู้เรียนในการจดจำขั้นตอนในการเรียน ผมก็เลยดัดแปลงตัว Ubuntu Server ให้สามารถติดตั้งโปรแกรม OpenERP ให้สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่งเพียงคำสั่งเดียวในการติดตั้ง โดยเลือกเมนูบนสุด ดังรูปที่แนบมา ซึ่งการติดตั้งเครื่องจะต้องต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพราะว่า Lanna ERP จะดึง Package ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตมาติดตั้งที่เครื่องโดยอัตโนมัติ พอติดตั้งเสร็จเราก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เป็น Server สำหรับโปรแกรม OpenERP โปรแกรม OpenERP เป็นโปรแกรมที่ใช้